KD-SB-500* Üzerine isim veya logo işlenebilir.
* Zemine monte edilebilir.